Một Số Từ Ngữ Viết Sai Chính Tả Về Thanh Long

Một Số Từ Ngữ Viết Sai Chính Tả Về Thanh Long

1. Cây thanh long

Viết sai Viêt đúng
tanh long thanh long
thanh log thanh long
thanh lonh thanh long
thah long thanh long
thahlong thanh long
caây thanh long cây thanh long
thnah long thanh long
fhanh long thanh long
thanh lomg thanh long
cây thăng long cây thanh long

2. Quả thanh long

Viết sai Viêt đúng
quả thanh log quả thanh long
quả thăng long quả thanh long
sinh tố thăng long sinh tố thanh long
trái thăng long quả thanh long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button