Một Số Từ Ngữ Viết Sai Chính Tả Về Thanh Long

Một Số Từ Ngữ Viết Sai Chính Tả Về Thanh Long

1. Cây thanh long

Viết saiViêt đúng
tanh longthanh long
thanh logthanh long
thanh lonhthanh long
thah longthanh long
thahlongthanh long
caây thanh longcây thanh long
thnah longthanh long
fhanh longthanh long
thanh lomgthanh long
cây thăng longcây thanh long

2. Quả thanh long

Viết saiViêt đúng
quả thanh logquả thanh long
quả thăng longquả thanh long
sinh tố thăng longsinh tố thanh long
trái thăng longquả thanh long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button