Thanh Long Thành Mỹ chuyên cung cấp các sản phẩm từ trái thanh long Bình Thuân:

  • Rượu vang thanh long
  • Thanh long sấy khô
  • Thanh long sấy dẻo

Liên hệ: 08 1364 1199